نویسنده = ������ �������������� ����������������
تأثیر گوستاو مالر بر آهنگسازان مکتب دوم وین

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-16

10.22059/jfadram.2018.69001

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی؛ محمدرضا تفضلی


بررسی نقش و آثار گرونوالد در اپرا و سمفونی ماتیاس نقاش اثر هیندمیت

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2017.60736

امیرحسین جزء رمضانی؛ محسن نورانی