نویسنده = ������������ ��������
مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2018.241563.615127

سپیده سامی؛ احمد الستی؛ بهروز محمودی بختیاری


زیبایی‌شناسی قاب‌بندی و قاب‌زدایی در سینمای ایران دهه80

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2016.59693

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان‌


بررسی تطبیقی قیاس ارسطویی با سکانس‌های شروع پنج فیلم کلاسیک

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 67-76

10.22059/jfadram.2015.55393

محمدجعفر مستشرق؛ احمد الستی؛ امیر حسین خلیلی