نویسنده = عسکری رابری، حمید
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌ها و موانع گسترش موسیقی کُرال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

حمید عسکری رابری


2. سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کُر و رهیافت‌های نوین

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 25-36

حمید عسکری رابری