نویسنده = حسنائی، محمد رضا
سیر تحول انیمه‌های پر زد و خورد ژاپنی از تزوکا تاکنون در فرم بصری

دوره 26، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-31

محمد رضا حسنائی؛ امیر محمد دهستانی؛ سپهر مومنی ایرد موسی


چگونگی اثرگذاری شخصیت مسکات در انیمیشن‌هایِ تبلیغاتیِ محصولاتِ غذایی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-48

محمد رضا حسنائی؛ نوید مسعودنیا


بررسی شیوه بیانی تکنیک متامورف در بازنمایی تخیل شاعرانه در انیمیشن

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 25-32

فرزانه قبادی؛ محمد رضا حسنائی