بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر در انیمیشن های میازاکی و دورۀ رنسانس دیزنی مطالعۀ موردی پری دریایی، دیو و دلبر ، همسایۀ من توتورو و شهر اشباح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تصویر متحرک (انیمیشن،) دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

الگوی سفرقهرمان ووگلر، الگویی شناخته شددرفیلمنامه نویسی هالیودی است.باتوجه به همزمانی همکاری ووگلردرپروژه های دیزنی باشکل گیری آنچه رنسانس دیزنی خوانده میشودو پیروی انیمیشنهای متاخردیزنی از این ساختار،این مقاله قصد داردپس ازبررسی ساختارسفرقهرمان زن دردوانیمیشن محبوب دورۀ رنسانس دیزنی  - پری دریایی(1989)،دیو و دلبر(1991)و دو انیمیشن محبوب میازاکی - همسایۀ من توتورو(1988) ، شهر اشباح(2001) ، بررسی کندکه سفر قهرمانان زن میازاکی چه تفاوتی با قهرمانان زن دیزنی دارد و چه وجوه تفارقی میان این دو دسته انیمیشن است که روایت میازاکی را از دیزنی متمایز کرده و باعث میشودتجربۀ این انیمیشنهابرای مخاطب متفاوت باشد.این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و مشخص می‌کند با وجود تطابق روایت میازاکی با الگوی سفر قهرمان،پدرسالارانه نبودن جهان میازاکی، وجود شخصیت های مکمل زنی که درسفر قهرمان زن اثر گذارند،نبود آنتاگونیست سنتی که در تمام داستان نقاب سایه را به چهره می زند،فعال بودن قهرمان زن در تمام طول سفر،تحول بیشتر آنها و متنوع بودن اکسیر قهرمان از عواملی هستندکه سفر قهرمانان زن میازاکی را از دیزنی متمایز می کند.همچنین استفاده از نقاط اوج آرام در برابر نقاط اوج فیزیکی دیزنی که درآنها سایه نابود می شود، تجربۀ متفاوتی را برای مخاطب رقم می زند و شخصیت،روایت و جهان میازاکی را از دیزنی متمایزمی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Christopher Vogler's Heroic Travel Pattern in Miyazaki and Disney Renaissance Animations A Case Study of The little Mermaid, The beauty and the beast- My Neighbor Totoro and The Spirited away

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza S Golpayegani 1
  • Mansour Hessami 2
  • Fatemeh Hosseini-Shakib 1
1 Assistant Professor, Department of Animation, Faculty of Cinema and Theatre, Art University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Christopher Vogler’s hero’s journey, inspired by and adapted from Joseph Campbell’s renowned “Monomyth” is a well-known template and reference for Hollywood screenwriters and filmmakers. Considering the coincidence of Vogler's collaboration in Disney projects with the formation of what is called the Disney Renaissance and the prominence of this template in recent Disney animations, this article examines the structure of the heroine's journey in two of the most popular Disney Renaissance animations Little Mermaid (1989), Beauty and the Beast (1991) as well as the heroine’s journey in Hayao Miyazaki's two popular animations My Neighbor Totoro (1988), and The Spirited Away (2001).  The intent of this comparison is to find how Vogler’s hero’s journey apply to these different animations and also to examine the differences between the journey of Hayao Miyazaki's heroines and Disney's Princesses.
This research is a descriptive analytical research. Upon defining each heroine’s journey, this article shows that despite the adaptation of Vogler’s Hero’s journey structure in Hayao Miyazaki's narrative, the non-patriarchal nature of the Miyazaki world stands in contrast to Disney’ patriarchal world where men are the position of power and judge female characters by patriarchal virtues such as obedience and beauty and don’t approve of heroine’s independent and adventurous nature. The existence of complementary female characters in Miyazaki’s works are powerful, independent and kind, and influence the heroine's journey in a positive way while in Disney’s animations the absence of such characters is prominent and the heroine is surrounded by male characters. The lack of traditional antagonists in Miyazaki’s stories allow every character to put on the shadow’s mask and take it off at any turn of the story. Both Disney animations have an antagonist whom wears the shadow’s mask throughout the story and dies at the end of it. Miyazaki’s female protagonists are active throughout their journey while Disney’s Belle and Ariel can be considered passive during the end battle. Miyazaki’s characters undergo greater evolution and growth in comparison to the Disney’s characters who only have minor changes. Miyazaki’s complex world in which character’s desires and journeys are not as obvious and simple as Disney Heroine’s desires, which are sung out at the beginning of the story. The diversity of the Miyazaki’s heroines’ elixirs in contrast to Disney’s elixir of romantic love, a love that would surely result in marriage, are some of the factors that distinguish the journey of Miyazaki's female protagonists from Disney’s heroines. The use of quiet climaxes in Miyazaki’s animations as opposed to Disney's action climaxes in which there is a spectacular scene with a physical fight resulting to shadow’s demise creates a different experience for the audience and distinguishes Hayao Miyazaki's character, narrative and the world from Disney’s black and white world of fairytale qualities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Hero’s Journey
  • Christopher Vogler
  • Disney Renaissance
  • Hayao Miyazaki
استس، کلاریسا پینکولا (1398)، زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند، افسانه‌ها و قصه‌هایی درباره‌ی کهن‌الگوی زن وحشی، (سیمین موحد: مترجم)، نشر پیکان .
دهقانی محمدی، زهره (1395)، «بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان مونث در آثار استودیو دیزنی و جیبلی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
سامع، شکوه (1397)، «حضور و نقش کلیدی شخصیت زن در آثار انیمیشن سینمایی میازاکی با رویکرد مقایسه‌ای در نمونه‌های برگزیده»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
کمپبل، جوزف (1395)، قهرمان هزار چهره، (ترجمه شادی خسروپناه)، نشر گل آفتاب.
گلپایگانی، سید علیرضا؛ حسامی، منصور؛ حسینی شکیب، فاطمه (1398)، تحلیلی بر نظریه خودآگاهی در جنگل جهان زیرین کلاریسا پینکولا استس مطالعه موردی انیمیشن قلعه متحرک هاول ( ۲۰۰۵ ) اثر هایائو میازاکی، «نشریۀ هنر و معماری هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی»، بهار 1399 - شماره 6، ص 71-81.
گلمزاری، وجیهه؛ شیخ مهدی، علی (۱۳۹۴) «تلفیق تک اسطوره‌ی سفر قهرمان و کهن‌الگوی زن وحشی در انیمیشن ژاپنی شهر اشباح (۲۰۰۱)»، دوفصلنامه‌ی علمی پژوهشی دانشگاه هنر، شماره ۱۰، ۷۹-۹۳ .
محمدی، فاطمه (1393)، «مطالعه و مقایسه ی الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر در آثار هایائو میازاکی و تیم برتون»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، تهران، ایران.
مرداک، مورین (1396) ژرفای زن بودن: نقشه سفر قهرمانانه‌ی زنان، (سحرخیراندیش: مترجم)، ناشر مولف: تهران، قابل دسترسی در: فیدیبو، 5 آذر 98 .
وگلر، کریستوفر (1390)، ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلمنامه، (ترجمه عباس اکبری)، انتشارات نیلوفر .
ویتیلا، استوارت (1392)، اسطوره و سینما، (ترجمه محمد گذرآبادی)، انتشارات هرمس.
Bendazzi, Giannalberto (2017), Animation: A world History, volume III Contemperory times, CRC Press.
Carriger, Gail (2020), The Heroine's Journey for writers, readers and fans of Pop culture, GAIL CARRIGER LLC.
Emerson, David (2009) "Innocence as a Super-power: Little girl's on the Hero's Journey", Mythlore:A Journal of J.R.R.Talkien, C.S Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature, 28 (9) https://dc.swosu.edu/mythlore/vol28/iss1/9 Franek, Valerie Estelle (2010), From Girl to Goddess, The Heroine's Journey Through Myth and Legends, McFarland & Company, Inc., Publishers .
Keefer, Benjamin S. (2016) "Go The Distance: The Hero’s Journey," Prologue: A First-Year Writing Journal: 8(3). Available at: http://digitalcommons.denison.edu/prologue/vol8/iss1/3
Mandracchia, Christen Marie (2021), Transforming The Beast: The Theatre Laboratories Of The “Disney Renaissance” 1984-1994 [Doctoral Dissertation, University of Meryland], Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2635455217).
Noviana, Fajria (2019), representasi hero’s journey pada tokoh Chihiro dalam anime spirited away karya miyazaki hayao, Izumi, Vol 8, N0 1, P 52-64
Pallant, Chris (2011), Demystifying Disney A History of Disney Feature Animation, The Continnum International Publishing Group
Scally, Deborah A (2013), ‘Chihiro’s Journey: Re-Imaging the Heroic Quest in the Anime of Hayao Miyazaki’, PhD Thesis, University of Texas.
Sundleaf, Victor (2020), ‘The Disney renaissance, historical influences, the films, and the lasting impacts (1989-1999)’, Masters Thesis, University of Nebraska
Vogler, Christopher (2017), Joseph Campbell goes to movies: the influence of the hero’s journey in film narrative, Journal of Genius and Eminence 2(2), 9-23
Ramadhanthi, Gita Mutiara (2020), The Comparison Of Heroine's Journey In Brave Movie (2012) And Moana Movie (2016), Call, 2, http://dx.doi.org/10.15575/call.v2i2.9288