گفتمان زن باوری در کهن الگوی سفر قهرمان: بررسی موردی انیمیشن سینمایی‌ زوتوپیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر تهران

2 عضو هیات علمی، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

در بیشتر انیمیشن‌های مطرح جهان قهرمانان نقشی اساسی و محوری دارند. زوتوپیا، برنده‌ی اسکار بهترین انیمیشن 2016 نیز فیلمی با درون مایه‌ی قهرمانی‌است. این اثر که در قالب داستان حیوانات یا تمثیل حیوانی پرداخته شده، داستان دختر بچه‌ی خرگوشی به‌نام جودی هاپز را روایت می‌کند. جودی برخلاف بسیاری از کلیشه‌های دیزنی، شاهزاده نیست. او متعلق به طبقه‌ی متوسط و از خانواده‌ای کشاورز پیشه است. داستان زوتوپیا در دنیای مدرن رخ می‌دهد. داستان‌ها و اساطیر، ساختارهای کهن‌الگویی و اسطوره‌ای مشترک دارند؛ الگوهایی که با تنوعی نامحدود در آثار ادبی و هنری تکرار می‌شوند. سفر قهرمان یکی از نظریه‌هایی است که به‌وسیله‌ی آن می‌توان به ساختارهای تکرارشونده در داستان‌های مختلف پی‌برده، به تحلیل آن‌ها پرداخت. هدف این مقاله، دستیابی به کاربرد کهن‌الگوی سفرقهرمان و بازیابی مصداق‌های زن‌باوری در روایت انیمیشن زوتوپیا است. چهارچوب نظری تحلیل این انیمیشن مبتنی بر رویکرد ساختارگرایانه‌ی سفرقهرمانِ ژوزف کمپبل و روش پژوهش، توصیف و تحلیل روایت بصری این انیمیشن است. نتایج حکایت از وجود هماهنگی‌های زیادی میان داستان زوتوپیا با کهن‌الگوی سفر قهرمان دارد که در راستای مباحث جهانیِ روز، ازاین الگو برای طرح گفتمان‌های مربوط به زن‌باوری در رسانه‌ی انیمیشن بهره‌برداری می‌شود، چنان‌که براساس همین گفتمان، بسیاری از شخصیت‌های قهرمانی انیمیشن در دهه‌ی اخیر، بازتولید شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The discourse of feminism in the archetype of the hero's journey: A Case Study of Cinematic Animation Zootopia

نویسندگان [English]

  • Maryam Kahvand 1
  • hamid sadeghian 2
1 Faculty member of the Faculty of Visual Arts, Tehran University of Arts
2 Faculty Member, Visual Communication Department, Faculty of Visual Arts, Isfahan Art University
چکیده [English]

In most of the world's leading animations, heroes play a pivotal role. Zootopia, winner of the 2016 Academy Award for Best Animation, is also a film with a heroic theme. Told in the form of an animal story or animal allegory, this work tells the story of a rabbit girl named Judy Hopps. Judy is not a prince, unlike many of Walt Disney Studios' stereotypes. He belongs to the middle class and comes from a farming family. The story of Zootopia takes place in the modern world. In this city, which is an utopia in the modern world, animals have evolved and hunter-gatherer animals live together in peace. Judy Rabbit is a girl who has dreamed of becoming a policeman since childhood. He wants to make the world a better place to live. Judy's childhood show is associated with themes such as activity and participation in social affairs, defense of the oppressed against the oppressor, hunting and the hunter. In this regard, the efforts of Judy's parents are to dissuade her from her modern goals and aspirations. However, they support Judy's decisions and stand by her. Judy is sincerely striving to achieve one of her dreams. Stories and myths have common structures of archetypes and myths; Patterns that are repeated with unlimited variety in literary and artistic works. The hero's journey is one of the theories by which the repetitive structures in different stories can be realized and analyzed. Joseph Campbell is one of the most important and influential writers of our time in the field of mythology. The theoretical basis of Campbell's archetype is based on his understanding of Jung's theories. The purpose of this article is to achieve the application of the archetype of the hero's journey and to retrieve examples of feminism in the narration of Zootopia animation. The theoretical framework of the analysis of this animation is based on the structuralist approach of the hero's journey of Joseph Campbell and the research method is to describe and analyze the visual narrative of this animation. The results indicate that there are many similarities between the story of Zootopia and the archetype of the hero's journey, which is used in the context of current world issues to raise discourses about feminism in the animation media. Based on this discourse, many of the heroic characters of the animation have been reproduced in the last decade. Disney Studios' animations of the last decade focus on female characters and heroes. The company continues its activities for productions centered on female heroes. Zootopia animation is one of the most powerful and influential works of this company, which is trying to show one of its most important products in the field of feminist thought, considering the teachings of the modern world and the transition from modernism to postmodern. In this animation, the protagonist goes beyond the ideals of egalitarianism and gender-related issues are marginalized in this work. What is more important than gender are issues such as racial, biological, social and contemporary issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse of Feminism
  • Archetype
  • Female Hero
  • Zootopia