کلیدواژه‌ها = نُت نویسی
تعداد مقالات: 1
1. سیر دگرگونی ساختاری موسیقی جان کِیج (مطالعه موردی: آهنگ سازی، نُت نویسی، جایگاه مخاطب)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-56

زهرا آخوندی؛ رضا افهمی؛ اصغر فهیمی فر