کلیدواژه‌ها = ‌مقابله با مخاطرات
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مدیریت مخاطرات تولید فیلم

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-42

پویا رئیسی؛ مسعود نقاش زاده؛ صدیق رئیسی