کلیدواژه‌ها = تقلید
تعداد مقالات: 2
1. تخیّل فعّال دربازیگری رئالیستی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-14

محمد مهدی سلطانی سروستانی


2. پژوهش تطبیقی گونه های کلان کمدی غربی و کمدی سنتی ایرانی

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 73-84

نوشین داداشی؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهرانگیز مظاهری تهرانی