نویسنده = �������������� ������ ��������
از سینما تا معماری: بازخوانی مفاهیم تصویر، حرکت و زمان برای عصر اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jfadram.2022.347903.615693

فاطمه خوشاب؛ سید یحیی اسلامی