نویسنده = زاهدی، فریندخت
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تحلیلی روایت‌درمانی در نمایشنامه‌های روایی برایان فریل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

طناز عباسی گراوند؛ فریندخت زاهدی؛ پرستو محبی