نویسنده = ������������������� ����������������
زیبایی‌شناسی قاب‌بندی و قاب‌زدایی در سینمای ایران دهه80

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2016.59693

سجاد ستوده؛ میلاد ستوده؛ احمد الستی؛ محمدجعفر یوسفیان‌