نویسنده = بهروز محمودی بختیاری
تعداد مقالات: 2
1. نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد بر اساس نظریه فرکلاف

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-24

محمدباقر قهرمانی؛ میترا علوی طلب؛ بهروز محمودی بختیاری؛ نغمه ثمینی


2. شکل‌گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 15-24

محمدباقر قهرمانی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ پرستو محبی