نویسنده = ����������������� ���������������� ������
فراداستان تاریخ‌نگارانه در نمایشنامۀ اژدهاک از سه‌برخوانی اثر بهرام بیضایی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 25-33

10.22059/jfadram.2016.57671

علی رجب‌زاده طهماسبی؛ اسدالله غلامعلی؛ علی اصغر فهیمی فر