نویسنده = قهرمانی، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. شکل‌گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 15-24

محمدباقر قهرمانی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ پرستو محبی