نویسنده = ���������� ������������������ ��������
بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22059/jfadram.2022.313991.615493

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی


رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه "بزرگداشت فردوسی"( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 5-13

10.22059/jfadram.2019.241888.615128

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ ایمان فخر


فرم، ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 61-72

10.22059/jfadram.2018.65729

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ همایون آرام فر