نویسنده = قنبری احمدآباد، حسین
بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

دوره 27، شماره 2، تیر 1401، صفحه 37-48

10.22059/jfadram.2022.313991.615493

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی


فرم، ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 61-72

10.22059/jfadram.2018.65729

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ همایون آرام فر