نویسنده = قنبری احمدآباد، حسین
بررسی تطبیقی سیستم‌های کوک در موسیقی ایرانی در آرای نظریه‌پردازان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

حسین قنبری احمدآباد؛ امین هنرمند؛ هومان اسعدی


رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه "بزرگداشت فردوسی"( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 5-13

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ ایمان فخر


فرم، ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 61-72

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ همایون آرام فر