نویسنده = شفیعی، اسماعیل
تعداد مقالات: 4
1. منابع و سرچشمه های سازنده حرکت در تئاتر گارجنیدزه( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 67-76

سید رضا موسوی؛ اسماعیل شفیعی


2. فضا‌های دیجیتال و سنت خلق محیط‌های انگاره‌گرایانه در صحنه‌پردازی تئاتر معاصر غرب

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-70

اسماعیل شفیعی؛ جلیل خلیل‌آذر؛ نیلوفر ملک


3. بررسی نمودهای آراء و نظریات باختین در تئاتر استانیه‌فسکی

دوره 20، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 61-72

اسماعیل شفیعی؛ مهدی اعتماد سعید