نویسنده = اسماعیل شفیعی
تعداد مقالات: 4
1. منابع و سرچشمه های سازنده حرکت در تئاتر گارجنیدزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

سید رضا موسوی؛ اسماعیل شفیعی


2. فضا‌های دیجیتال و سنت خلق محیط‌های انگاره‌گرایانه در صحنه‌پردازی تئاتر معاصر غرب

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-70

اسماعیل شفیعی؛ جلیل خلیل‌آذر؛ نیلوفر ملک


3. بررسی نمودهای آراء و نظریات باختین در تئاتر استانیه‌فسکی

دوره 20، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 61-72

اسماعیل شفیعی؛ مهدی اعتماد سعید