نویسنده = ������������ ������ ����������������
کامپوزیت‌های پلیمری جایگزین چوب برای ساخت آلات موسیقی

دوره 2، شماره 41، آبان 1390، صفحه 5-12

امیرسهیل پیرایش فر؛ محمدمهدی جلیلی؛ سید یحیی موسوی