بررسی مرزهای میان موسیقی و گفتار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68422

عنوان مقاله [English]

An examination of borders between music and speech