بهینه سازی صوتی محیط کار برای کارگران کارخانجات پوشاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68421

عنوان مقاله [English]

The enhancement pf environmental conditions in clothing