شیوه های ایجاد طنز کلامی در آثار نیل سایمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68420

عنوان مقاله [English]

verbal humor in the plays of niel simon