سینمای ملی در سودای جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfadram.2009.68416

عنوان مقاله [English]

Iranian National cinema and the Rage of Globalization