کلیدواژه‌ها = دکوپاژ
سیر تحول انیمه‌های پر زد و خورد ژاپنی از تزوکا تاکنون در فرم بصری

دوره 26، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-31

10.22059/jfadram.2021.316692.615510

محمد رضا حسنائی؛ امیر محمد دهستانی؛ سپهر مومنی ایرد موسی


بررسی تطبیقی قیاس ارسطویی با سکانس‌های شروع پنج فیلم کلاسیک

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 67-76

10.22059/jfadram.2015.55393

محمدجعفر مستشرق؛ احمد الستی؛ امیر حسین خلیلی


شاهنامه و جنبه های سینمایی آن

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 85-97

حمید دهقانپور؛ جلال الدین کزازی؛ مهدی پوررضائیان