نویسنده = تفضلی، محمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه "بزرگداشت فردوسی"( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 5-13

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ ایمان فخر


2. فرم، ژانر و هارمونی در قطعه توکاتا اثر هرمز فرهت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 61-72

محمد رضا تفضلی؛ حسین قنبری احمدآباد؛ همایون آرام فر