نویسنده = �������������������� ������������
بررسی تطبیقی درجه‌بندی سنتی با خواص آکوستیکی حقیقی چوب گردو جهت سنتور‌سازی*

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، شهریور 1392، صفحه 23-32

10.22059/jfadram.2013.36429

سیده زهرا شریفی سوسری؛ کامبیز پورطهماسی؛ آیدا س¬گلپایگانی؛ ایریس برمود