نویسنده = ������������������ ������������
زیبایی شناسی سایه پردازی در فیلم-نوآر

دوره 17، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 35-52

کیانوش جهاندیده؛ حمید دهقانپور