نویسنده = کزازی، جلال الدین
تعداد مقالات: 1
1. شاهنامه و جنبه های سینمایی آن

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 85-97

حمید دهقانپور؛ جلال الدین کزازی؛ مهدی پوررضائیان