نویسنده = حمید دهقانپور
تعداد مقالات: 2
1. زیبایی شناسی سایه پردازی در فیلم-نوآر

دوره 17، شماره 2، بهار 1392، صفحه 35-52

کیانوش جهاندیده؛ حمید دهقانپور


2. شاهنامه و جنبه های سینمایی آن

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 85-97

حمید دهقانپور؛ جلال الدین کزازی؛ مهدی پوررضائیان