نویسنده = شهبا، محمد
تعداد مقالات: 3
1. تاریخ، اقتباس و تصاحب در سینما

دوره 17، شماره 2، بهار 1392، صفحه 15-24

محمد شهبا؛ غلامرضا شهبازی


2. دلالت معنایی میزانسن در سینمای هنری ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 35-46

محمد شهبا؛ محمد طبرسا


3. ساختارشناسی تله‌تئاتر در ایران

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 49-64

محمد شهبا؛ محمود گل محمدی