نویسنده = محمودی بختیاری، بهروز
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 39-48

فرزانه پورمحمدعلی قنواتی؛ نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری