نویسنده = نغمه ثمینی
تعداد مقالات: 2
1. بازی و اهمیت آن در نمایش

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 45-54

سیاوش آقازاده مسرور؛ نغمه ثمینی


2. بررسی مفهوم دیالوگ فلسفی در ریگ ودا و اوستا

دوره 2، شماره 40، تابستان 1390، صفحه 39-48

فرزانه پورمحمدعلی قنواتی؛ نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری