تعداد مقالات: 254
51. مطالعه‌ی تطبیقی آیین زار در ایران و سودان

دوره 3، شماره 42، بهار 1391، صفحه 17-26

سعید زاویه؛ مهدی اصل مرز


53. موسیقی در دربار خلفای عصر اول عباسی

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، پاییز 1393، صفحه 17-24

سیداحمدرضا خضری؛ حلیمه جعفرپور نصیرمحله


54. ریشه های شکل گیری نگارش نُت های گرافیکی در آثار جان کِیج

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-28

زهرا آخوندی؛ رضا افهمی


55. بررسی لوت‌های نقش شده در پیکرک‌های سفالین ایلام باستان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-24

مهشید مشهدی فراهانی


58. تحلیل صحنه های ترانه در فیلم‏ های موزیکال برمبنای روایت‏ شناسی ساختارگرا

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-23

مهدی حیدریان کرویه.؛ فاطمه حسینی شکیب.


59. بازتاب پدیدۀ بیگانه‌هراسی در نمایشنامۀ تاجر ونیزیِ ویلیام شکسپیر

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-24

جلیل خلیل‌آذر؛ فاطمه مُهتَدی؛ رحمت امینی


60. واقع‌گرایی در فیلم: نگاهی انتقادی به نگره‌ی همانندی گریگوری کوری

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، زمستان 1392، صفحه 21-30

محمد شهبا؛ مهرداد پورعلم


63. طرّاحی فضا ومکان درنمایش‌های سنتی- مذهبی ایران؛ یک پیشنهاد

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 23-34

رحمت امینی؛ جلیل خلیل آذر؛ وحید معینی


64. بررسی تطبیقی درجه‌بندی سنتی با خواص آکوستیکی حقیقی چوب گردو جهت سنتور‌سازی*

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 23-32

سیده زهرا شریفی سوسری؛ کامبیز پورطهماسی؛ آیدا س¬گلپایگانی؛ ایریس برمود


67. رابطة موسیقی رمانتیک و ایدة منطق از دیدگاه هگل

دوره 2، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 25-32

فاطمه بنویدی


68. بررسی تحلیلی شخصیت‌پردازی و تعلیق در قصه‌های قرآن

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 25-34

مهدی پوررضاییان؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ حسین فرخی


70. سیر تطور تنظیم آوازهای محلی ایرانی برای کُر و رهیافت‌های نوین

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 25-36

حمید عسکری رابری


71. نبوغ کانتی و بتهوون

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، پاییز 1393، صفحه 25-30

مهسا خوئی؛ موسی اکرمی؛ حسن ریاحی


72. بررسی شیوه بیانی تکنیک متامورف در بازنمایی تخیل شاعرانه در انیمیشن

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 25-32

فرزانه قبادی؛ محمد رضا حسنائی


73. روایت های شلی و آرتو از خاندان چن چی:

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-36

صادق صفائی