کلیدواژه‌ها = روایت
مطالعه‌ی تحلیلی روایت‌درمانی در نمایشنامه‌های روایی برایان فریل

دوره 27، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-50

10.22059/jfadram.2021.318072.615519

طناز عباسی گراوند؛ فریندخت زاهدی؛ پرستو محبی


تاریخ، اقتباس و تصاحب در سینما

دوره 17، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 15-24

10.22059/jfadram.2013.30300

محمد شهبا؛ غلامرضا شهبازی


شاهنامه و جنبه های سینمایی آن

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 85-97

حمید دهقانپور؛ جلال الدین کزازی؛ مهدی پوررضائیان