نویسنده = امیر شاه کرمی، سید نجم الدین
نقش حسی و نمادین رنگ در انیمیشن سینمایی عروس مرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22059/jfadram.2023.214402.614976

فاطمه درینی؛ سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ امیر حسن ندایی