نویسنده = ������������ ��������������
کارکردهای اجتماعی ژانر سینمایی سامورایی از دو منظر ایدئولوژیک و آئینی-اسطوره‎ای

دوره 24، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 43-54

10.22059/jfadram.2019.250048.615168

بصیر سلیم علاقه بند؛ محمدعلی صفورا؛ امیرحسن ندایی


بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی، و ارائه الگوی تحلیل متن

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 71-82

10.22059/jfadram.2014.50017

محمدعلی صفورا؛ کامران افشار مهاجر؛ فاطمه حسینی شکیب