نویسنده = صفورا، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. کارکردهای اجتماعی ژانر سینمایی سامورایی از دو منظر ایدئولوژیک و آئینی-اسطوره‎ای

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 43-54

بصیر سلیم علاقه بند؛ محمدعلی صفورا؛ امیرحسن ندایی


2. بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی، و ارائه الگوی تحلیل متن

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 71-82

محمدعلی صفورا؛ کامران افشار مهاجر؛ فاطمه حسینی شکیب