نویسنده = شریفی سوسری، سیده زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی درجه‌بندی سنتی با خواص آکوستیکی حقیقی چوب گردو جهت سنتور‌سازی*

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تابستان 1392، صفحه 23-32

سیده زهرا شریفی سوسری؛ کامبیز پورطهماسی؛ آیدا س¬گلپایگانی؛ ایریس برمود