نویسنده = �������������������� ������������������
بررسی تحلیلی شخصیت‌پردازی و تعلیق در قصه‌های قرآن

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 25-34

10.22059/jfadram.2012.29031

مهدی پوررضاییان؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ حسین فرخی