نویسنده = ���������� ��������
تاریخ، اقتباس و تصاحب در سینما

دوره 17، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 15-24

محمد شهبا؛ غلامرضا شهبازی


دلالت معنایی میزانسن در سینمای هنری ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 35-46

محمد شهبا؛ محمد طبرسا


ساختارشناسی تله‌تئاتر در ایران

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 49-64

محمد شهبا؛ محمود گل محمدی